• Oljetanksanering
  • Oljetanksanering
  • Oljetanksanering
  • Oljetanksanering

Oljetanksanering

Eier du en oljetank som burde vært fjernet, men er usikker på hvordan du skal gå frem?

Vi tar oppdraget med oppgraving, sanering og fjerning av tanken iht "forskriften om nedgravde oljetanker" samt dokumentasjon til kommunen.

Spør oss om pris på jobben fra A-Å!

 

Her finner du alt du trenger å vite om forbudet mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger

Forbud mot fyring med mineralolje til oppvarming av bygninger

Forskrift om begrensninger av forurensning (forurensningsforskriften)

§ 1-8.Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk

Nedgravde oljetanker som midlertidig tas ut av bruk, skal tømmes for olje og sikres

Slik at utilsiktet påfylling ikke kan forekomme.

Tanker som permanent tas ut av bruk, skal tømmes og graves opp.

Tanker som ikke kan gjenbrukes uten å representere fare for lekkasje, skal destrueres.

Kommunen kan i særlig tilfeller gi tillatelse til at tanker som permanent tas ut av bruk,

Rengjøres og fylles med sand, grus o.l. i stedet for oppgraving. For gjenfylte og oppgravde kondemnerte tanker skal påfyllingsordningen fjernes eller sikres slik at utilsiktet påfylling eller forsøk på påfylling forhindres.

 

 

Tjenester

Spydeberg Utemiljø AS bygger og vedlikeholder alle typer arbeider for offentlige, bedrifter og private kunder.
Vi leverer kvalitet til riktig pris.

Anleggsgartner

Vi utfører oppdrag for næringseiendommer, veier i borettslag, parkerings- og gårdsplasser.

Graving

Grunnarbeid er det viktigste i alle anlegg. Vi har kompetansen og utstyret for at resultatet blir fagmessig utført.

Skjøtsel & vedlikehold

Skjøtsel & Vedlikehold er viktig for å opprettholde god kvalitet på anlegget i mange mange år.

Snørydding

Vi tar på oss alt fra enkel håndmåking i inngangspartiet, til maskinell måking, strøing og bortkjøring når snømengden blir for stor og plasskrevende.